CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng được Zennatural cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Zennatural. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Ban quản lý  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 Kính chúc Quý khách sức khỏe và thành công

0932013524